Rozwiązanie dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. W sumie – 25 mln podatników.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Preferencje przy składce zdrowotnej

To rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). W sumie zmiana dotyczy 1,4 mln podatników.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Nastąpi rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej. Rząd zapowiada, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne. Osoby dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej).

Przy okazji reformy nastąpi rezygnacja z ulgi na zabytki (od 2023 r.) i tzw. abolicji podatkowej.

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

Rząd zapowiada rozwiązanie dla podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie np. kilka umów o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę z emeryturą. Pracownicy będą mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł).

W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.

Planuje się uchylenie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.

Zwiększy się też rola płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników. W zamian proponuje się podwyższenie wynagrodzenia płatnika.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Dla samotnych rodziców

Przywrócona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Dzięki temu samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1500 zł.

Preferencje dla rodzin i dzieci

Proponuje się również zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Planuje się aby renty rodzinne małoletnich dzieci nie były doliczane do dochodów rodziców. To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł.

Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) mają obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie byłoby podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu.

Wpływy z 1% dla OPP

Przygotowano specjalny mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1% PIT dla sektora OPP. Dzięki niemu wyrównana zostanie różnica w sytuacji, gdy łączna kwota środków przekazanych z 1% PIT w danym roku dla OPP będzie niższa niż w 2022 r.

Bezpieczny budżet i wpływy do JST

Z zapowiedzi wynika, że proponowane zmiany nie dotkną samorządów. JST otrzymają rekompensatę polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.

Dłuższy termin na JPK_PIT i CIT

Wydłużony zostanie termin na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT. Nowy termin przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty będzie na 2025 r.

Konsultacje społeczne

Planowane wejście w życie rozwiązań to 1 lipca 2022 r.

Szerokie konsultacje potrwają od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r.

Projekt będzie konsultowany m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, przedstawicielami przedsiębiorców w tym m.in. Rzecznikiem MŚP.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź