Ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład), znowelizowano m.in. przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT w zakresie cen transferowych.

W szczególności dotyczy to wprowadzenia zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym.

Stąd zaistniała konieczność dostosowania do tych zmian rozporządzeń w sprawie cen transferowych.

Wydano: rozporządzenie MF z 22.2.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz.521) i rozporządzenie MF z 28.2.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 522).

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź