W dniu 8.12.2023 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z 9.1.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 2765.

Rozporządzenie umożliwi kontynuację udzielania pomocy publicznej w formie zwolnień z podatków lokalnych na podstawie gminnych programów pomocowych podjętych w oparciu o zmienione rozporządzenie będące ogólnopolskim programem pomocowym. Znowelizowane rozporządzenie umożliwi udzielanie pomocy do końca 2026 r. bez konieczności notyfikacji pomocy Komisji Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź