Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały nowe wzory dokumentów elektronicznych:

  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – TPR-P(4)
  • informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – TPR-C(4)

Czego dotyczą zmiany?

Opublikowane wzory stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in.:

  • ograniczenia zakresu wymaganych danych i informacji w informacji TPR w przypadku transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednio 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ustawy CIT (art. 23za ustawy PIT) oraz transakcji objętych mechanizmem safe harbour – dla tych transakcji w informacji TPR nie wskazuje się danych dotyczących analiz porównawczych lub analiz zgodności;
  • umożliwienie wpisywania większej ilości znaków w sekcji Dodatkowe Informacje przez możliwość dodawania kolejnych pól.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Wysyłanie struktur TPR

Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych zostały opublikowane w dniu 16 września 2022 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych:

  • TPR-P(4) – wzór nr 2022/09/16/11802,
  • TPR-C(4) – wzór nr 2022/09/16/11799.

Korzystanie ze zmienionych wzorów (tj. przesyłanie przez bramkę eDeklaracje) jest już możliwe.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź