Limity obniżenia wpłaty podstawowej w ramach PPK

Uczestnik, którego łączne wynagrodzenie jest nie większe niż 120% płacy minimalnej, ma prawo do obniżenia wysokości wpłaty podstawowej z 2% do co najmniej 0,5% np. do 1% lub do 1,25% swojego wynagrodzenia. W pierwszej połowie 2024 r. limit ten będzie wynosił 5090,40 zł i wzrośnie w stosunku do limitu z drugiej połowy 2023 r. o 770,40 zł. W drugiej połowie 2024 r. limit wzrośnie do kwoty 5160 zł a podstawą jego wyliczenia będzie minimalne wynagrodzenie w wysokości 4300 zł obowiązujące od 1.7.2024 r. Dzięki możliwości obniżenia wpłaty podstawowej o wysokość minimalnego wynagrodzenia zdecydowanie większa część pracowników może skorzystać z tego rodzaju możliwości. Tego rodzaju możliwość sprawia, że pracodawcy, u których uczestnicy PPK korzystają z obniżenia wpłaty podstawowej do PPK, będą mieli większą liczbę obowiązków w ramach PPK, bowiem każdą taką osobę należy weryfikować w każdym miesiącu, ponieważ nawet jedna premia może spowodować, że uczestnikowi w którymś miesiącu nie przysługuje prawo do obniżenia wpłaty podstawowej.

Warto przypomnieć, że w każdym przypadku decyzję co do obniżenia wpłaty podstawowej podejmuje uczestnik (dopóki nie złoży on deklaracji, to obowiązkiem pracodawcy jest niezmiennie wnoszenie 2% za takiego uczestnika, bez względu na to, ile będzie wynosiło jego wynagrodzenie). Natomiast po złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji, pracodawca będzie miał obowiązek w każdym miesiącu weryfikować, czy uczestnik może nadal skorzystać z tego uprawnienia.

Warto podkreślić, że nawet jeżeli w jednym miesiącu uczestnik otrzyma np. 160% minimalnego wynagrodzenia (w związku z otrzymaniem jakiejś nagrody np. premii), a w kolejnym miesiącu będzie ponownie otrzymywał np. 114% minimalnego wynagrodzenia, to pracodawca – mimo jednorazowego odprowadzenia wpłaty podstawowej pracownika w wysokości 2% – ponownie będzie miał obowiązek odprowadzać niższy procent do PPK do momentu, kiedy uczestnik nie odwoła swojej dyspozycji co do obniżenia wpłaty podstawowej.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Przykład dla osoby zarabiającej 5000 zł i oszczędzającej w PPK z obniżoną wpłatą podstawową

Obniżenie wpłaty podstawowej w ramach PPK oznacza, że uczestnicy, którzy zdecydują się z tego rodzaju możliwości skorzystać i zarabiają np. 5000 zł, w wariancie maksymalnego obniżenia swojej wpłaty (do 0,5%), będą wnosili do PPK w każdym miesiącu tylko 25 zł, co w skali roku da 300 zł.

Pracodawca wniesie w ramach swojej 1,5% wpłaty podstawowej 75 zł w każdym miesiącu, czyli 900 zł w skali roku.

Do tego ze środków publicznych Fundusz Pracy przekaże na rachunek uczestnika 240 zł dopłaty rocznej (pod warunkiem, że na koniec roku kalendarzowego uczestnik będzie miał na rachunku 223 zł).

Łącznie uczestnik zarabiający 5000 zł wnoszący do PPK tylko 0,5% swojego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, będzie miał na swoim rachunku za 2024 r. wpłaty w wysokości 1440 zł.

Przekrój uczestników i wartość aktywów w PPK na koniec listopada 2023 roku

W PPK według najnowszych danych, na koniec listopada 2023 r., uczestniczy 3,37 mln osób, na łącznie 3,92 mln aktywnych rachunkach PPK. To oznacza, że część osób uczestniczących w PPK posiada więcej niż jeden rachunek PPK. Wartość aktywów PPK na dzień 30.11.2023 r. wynosiła 20,44 mld zł. Wartość aktywów netto w porównaniu do października zwiększyła się̨ o 1,14 mld zł a 318 tys. pracodawców utworzyło PPK. Częściej uczestnikami PPK są mężczyźni, których jest w programie 1,54 mln, a 1,44 mln uczestników PPK stanowią kobiety. Nie ma danych co do płci wśród 0,39 mln osób uczestniczących w PPK. Średnia wieku uczestników PPK wynosi 39 lat, a największą grupę stanowią osoby w wieku 30–54 lata, to łącznie 2,42 mln osób.

Grupa stanowiąca 94,26 % oszczędzających w PPK to Polacy (3,17 mln osób), wśród osób innej narodowości dominuje narodowość ukraińska (117,91 tys. osób) na drugim miejscu są osoby z narodowością białoruską (13,88 tys. osób) a na trzecim osoby z narodowością indyjską (4,19 tys. osób). Największa partycypacja w ramach PPK jest w województwie mazowieckim, wielkopolskim oraz dolnośląskim, a najniższa w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Na rachunki osób uczestniczących w PPK dotychczas przekazano wpłaty powitalne w wysokości 768 mln zł oraz dopłaty roczne w wysokości 1,064 mld zł łącznie.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź