Składka ubezpieczeniowa NNW/na życie pracownika będzie stanowiła: przychód pracownika, od którego trzeba będzie odprowadzać PIT i ZUS (pod pewnymi warunkami można uniknąć składek) oraz koszt uzyskania przychodów pracodawcy, o ile spełnia wymagane warunki.
Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Składka ubezpieczenia NNW zapłacona za pracownika

Praktycznie każde świadczenie otrzymane przez pracownika od pracodawcy stanowi przychód podatkowy. Tak też jest ze składkami na ubezpieczenie NNW/na życie.

Skoro składki są przychodem domyślnie należy odprowadzać od nich PIT i ZUS. Składek można uniknąć, jeżeli ubezpieczenie byłoby formą pracowniczego programu emerytalnego lub gdyby została wprowadzona odpłatność za ubezpieczenie. Podstawy wymiaru składek nie stanowią bowiem korzyści materialnie wynikającej z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającej na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Opłacone za pracownika składki w kosztach pracodawcy

Obie ustawy o podatkach dochodowych analogicznie definiują kup – są nim wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu wyłączeń. Powoduje to, że aby uznać dany koszt za kup należy powiązać go z przychodami i wykazać brak wyłączenia.

W przypadku świadczeń na rzecz pracowników powiązanie z przychodami jest dość oczywiste – pracodawca zatrudniając pracowników ma na celu rozbudowę swojej firmy, a przechodząc na grunt podatkowy – pracownicy generują przychody pracodawcy. Powoduje to, że z reguły wystarczy wykazać brak wyłączenia, a dane świadczenie stanowić będzie kup.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Zarówno w PIT, jak i CIT nie zalicza się do kup składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do DziałUbezpReasU, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,

b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,

c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Ubezpieczenie NNW/na życie mieści się w powyższym zakresie, a tym samym, jeżeli spełnione są powyższe warunki, pracodawca może zaliczyć polisę do kup.