Od 1.1.2024 r. świadczenia wypłacone pracownikom z zfśs będą wolne od podatku dochodowego do wysokości 1000 zł. Tak wynika z art. 52l pkt 3 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 67 PDOFizU. Obydwa przepisy dotyczą świadczeń:

  • rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub innymi znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi) oraz pieniężnych, otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 FundŚwSocjU,
  • w całości sfinansowanych ze środków zfśs.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Różni je limit zwolnienia z opodatkowania świadczeń spełniających te warunki jednocześnie i okres jego obowiązywania. Limit standardowy wynosi maksymalnie 1000 zł w roku podatkowym dla wszystkich świadczeń łącznie przekazanych jednemu pracownikowi (art. 21 ust. 1 pkt PDOFizU). Ze względu na stan epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19 został czasowo podniesiony do 2000 zł (art. 52l pkt 3 PDOFizU). Początkowo limit podwyższony był przewidziany tylko na lata 2020–2021, ale ostatecznie jego termin graniczny wyznaczono na koniec roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Stan epidemii odwołano 16.5.2022 r. rozporządzeniem MZ z 12.5.2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027). Ponieważ rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (art. 11 OrdPU), to ostatnim dniem funkcjonowania limitu podwyższonego jest 31.12.2023 r. Tym samym począwszy od 1.1.2024 r. pracodawcy będą musieli stosować limit standardowy, przekazując pracownikom świadczenia rzeczowe i pieniężne z zfśs.

Ważne
Dzień 1.1.2024 r. to data ważna również dla pracodawców finansujących z innych źródeł (np. ze środków obrotowych) niż zfśs dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu. Od tego dnia zwolnienie tych dopłat z opodatkowania wraca z 3000 zł do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b i art. 52l pkt 4 PDOFizU). Wyższa kwota obowiązywała w latach 2020–2023 na takich samych zasadach jak podwyższony limit przy świadczeniach z zfśs.
Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź