Sejm przyjął ustawę z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych  oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany także do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w zakresie zasad amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych. Zmiany te mają zacząć obowiązywać w 2026 r.

W zmianach dotyczących limitu amortyzacji pojazdów spalinowych oraz niskoemisyjnych, które mogą być odliczane w kosztach uzyskania przychodu  przewidziano uzależnienie wysokości limitu amortyzacji od wielkości emisji przez pojazd CO2.

Zaproponowane rozwiązania są korzystniejsze dla pojazdów, które charakteryzują się niską emisją CO2 – poniżej 50 g/km. Wprowadzone rozwiązania przewidują:

1) utrzymanie na niezmienionym poziomie, stałej stawki amortyzacji dla pojazdów elektrycznych: 225 000 zł;

2) wprowadzenie stałej stawki amortyzacji dla pojazdów napędzanych wodorem na poziomie 225 000 zł (dotychczas pojazdy napędzane wodorem traktowane były wszystkie jak pojazdy inne niż elektryczne – stawka amortyzacji wynosiła 150 000 zł.);

3) wprowadzenie zmiennych w czasie stawek amortyzacji dla pojazdów uzależnionych od emisji CO2 napędzanych pojazdów hybrydowych oraz pojazdów spalinowych.

                                    Limit amortyzacji samochodów
Okres Pojazdy emitujące > 50 g/km CO2 Pojazdy emitujące < 50 g/km CO2
2021 r. – 2025 r. 150 000 zł 150 000 zł
od 2026 r. 100 000 zł 150 000 zł

Dane odnośnie do emisji CO2 przez pojazd zawarte są w jego dokumentach homologacyjnych. Dane te mają być pozyskiwane z Centralnej Ewidencji Pojazdów, która jest częścią systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).