Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej obwieszczeniem z 10.8.2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 OrdPU na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 739) określił wartość poszczególnych rzeczy lub praw w dniu ustanowieniu zastawu na kwotę 13 900 zł. Jest to wyższa o 400 zł wartość rzeczy lub praw ustanowiona na 2021 r. (w 2021 r. jest to 13 500 zł).

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Ponadto, w obwieszczeniu z 6.8.2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ordynacji podatkowej na rok 2022  (M.P. z 2021 r. poz. 735) określono wysokość kary porządkowej w postępowaniu podatkowym na kwotę 3000 zł (w 2021 r. jest to kwota 2900 zł).