Zostały ogłoszone minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2022 r. w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z  8.10.2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. poz. 968).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W związku z tym, że wskaźnik kursu euro na dzień 1.10.2021 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1.10.2020 r. jest niższy niż 5%, to w 2022 roku, będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2021 r.

Warto przypomnieć, że stawki podatku od środków transportowych,  ustala organ gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Jednak stawki te nie mogą być niższe od minimalnych stawek podatku od środków transportowych ogłoszonych przez ministra finansów.