Tak. Jeżeli podatnik prowadził działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej przed 1.1.2022 r., to może tę działalność nadal rozliczać w formie karty podatkowej także w 2023 r., oczywiście jeśli spełnia dotychczasowe warunki rozliczania się w tej formie.

Wejście w życie tzw. Polskiego Ładu 1.0. spowodowało, że od 1.1.2022 r. podatnicy nie mogą zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową. Ponadto, podatnicy, którzy założyli działalność już po 31.12.2021 r. również nie mogą wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania. Tak wynika z art. 65 ust. 1 ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105; tzw. Polski Ład 1.0).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej w 2022 roku mają wyłącznie podatnicy, którzy przed 2022 r. (czyli na dzień 31.12.2021 r.) stosowali tę formę opodatkowania i nie dokonali zmiany. Tacy podatnicy mogą kontynuować opodatkowanie w formie karty podatkowej w 2023 r.

Tak wynika ze zmienionego art. 29 ust. 1 RyczałtU. Zgodnie z tym przepisem: „Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym albo nie zawiadomił na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie; zawiadomienie to podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG”.

Zatem jeśli podatnik miał prawo korzystania w 2022 r. z opodatkowania w formie karty podatkowej to może kontynuować tę formę opodatkowania w 2023 r., oczywiście przy zachowaniu dotychczasowych warunków uprawniających do rozliczenia w ten sposób.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź