Przygotowano zmianę w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29.5.2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 965). Jej przyczyną jest rozszerzenie możliwości stosowania kas rejestrujących mających postać oprogramowania o kolejną grupę podatników, tj. świadczących usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zmiany te zostały przygotowane w rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, które wejdzie w życie 1.7.2022 r.

W ocenie ministerstwa finansów, stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie VAT, poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź