Na podstawie art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust. 17 VATU – Minister Finansów przygotował nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecnie zakres zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jest wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442 ze zm.). Rozporządzenie to przewiduje zwolnienia o charakterze czasowym (tj. do 31.12.2023 r.), co oznacza, że konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w tym zakresie. Regulacje te dotyczą wszystkich rodzajów kas rejestrujących (kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, kas online oraz kas mających postać oprogramowania), tym samym niecelowe jest wydanie dwóch odrębnych rozporządzeń o tych samych zapisach dotyczących różnych rodzajów kas rejestrujących.

Nowe rozporządzenie, co do zasady, przewiduje przedłużenie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących określonych w ww. rozporządzeniu z 2021 r. Zostaną one przedłużone na okres jednego roku – tj. do 31.12.2024 r. przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wielkości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1.1.2024 r.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź