Ujmowanie w ewidencji VAT faktur ze stawką 0%, dot. czynności zwolnionych i nie dających prawa do odliczenia nie jest zabronione. Natomiast wpisywanie połowy podstawy opodatkowania przy odliczeniu wydatków na samochód jest zgodne ze stanowiskiem MF.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Zgodnie z art. 109 ust. 3 VATU, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3) kontrahentów;

4) dowodów sprzedaży i zakupów.

Przepisy z jednej strony wskazują więc na to, że w ewidencji VAT powinny być ujmowane tylko te faktury, z których wynikają: ”kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego”. Natomiast z drugiej strony, przepisy nie nakazują ujęcia w ewidencji VAT faktur ze stawką 0%, czy też faktur dokumentujących nabycie czynności zwolnionych. Należy więc uznać, że takie działanie jest dozwolone.

Natomiast wpisywanie 50% podstawy opodatkowania do ewidencji VAT wynika ze stanowiska MF, a nie z przepisów SzczegZakrDanDeklR.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź