W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich w okresie od 20.12.2021 r. do 9.1.2022 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci, którzy opiekują się dzieckiem w wieku:

  • do lat 8,
  • do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica czy współmałżonka, który może w tym czasie zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź
Ważne

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Źródło: gov.pl