Rząd umożliwia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom złożenie odwołań od wniosku o udzielenie subwencji oraz zapytań dotyczących postępowania wyjaśniającego w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR w dłuższym terminie, czyli do 23.8.2021 r. co oznacza, że do złożenie wniosku w tym zakresie, firmy będą miały jeszcze ok. półtora miesiąca. Dotyczy to firm, które zwróciły się do PFR nie później niż 15.4.2021 r. w tej sprawie. Z uwagi na znaczącą liczbę wniosków o udzielenie finansowania dla dużych firm, rząd wydłuża także termin zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30.9.2021 r. z możliwością wypłaty do 31.12.2021 r. Dzięki tej zmianie okres zostanie wydłużony o cały trzeci kwartał. Do tej pory, na działania antykryzysowe związane z ratowaniem firm i zachowaniem miejsc pracy, przeznaczono ponad 220 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm, to pomoc o łącznej wartości 25 mld zł, która jest programem pożyczek płynnościowych i preferencyjnych. Natomiast Tarcza finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm to bezzwrotna pożyczka umarzalna w 100 % dla przedsiębiorstw z 54 branż, objętych zasadami bezpieczeństwa (pomoc o łącznej wartości 7 mld zł). Zmiany terminu składania odwołań od wniosków o umorzenie subwencji oraz wydłużenie terminu zawierania umów pożyczek płynnościowych i preferencyjnych mają pomóc pozwolić na skorzystanie z programu jeszcze większej liczbie firm, tak by wszyscy przedsiębiorcy mieli możliwości odwołania.

Zgodnie z przyjętymi zmianami najważniejsze rozwiązania dla mikro, małych i średnich firm wyglądają następująco: 

•    umożliwiono złożenie wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania – w terminie nie późniejszym niż do 23.8.2021 r. dla przedsiębiorców, którzy zwrócili się do PFR nie później niż do 15.4.2021 r. z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego wniosku o udzielenie subwencji finansowej.
•    udzielanie subwencji finansowej nastąpi nie później niż do 31.8.2021 r.

Zgodnie z przyjętymi zmianami najważniejsze rozwiązania dla dużych firm wyglądają następująco:

•    wydłużono termin zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30.9.2021 r. z możliwością wypłaty do 31.12.2021 r.
•    wydłużono maksymalny termin na umorzenie pożyczek preferencyjnych zawieranych po 30.6.2021 r. do 30.9.2022 r.

Rząd uzasadnia wprowadzenie zmian tym, że mają one zapobiec upadkom firm a także wzrostowi bezrobocia.

Prezes Rady Ministrów podczas konferencji prasowej poinformował, że podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej. To kolejny zastrzyk 10 mld zł z budżetu państwa dla przedsiębiorców na lepszy rozwój oraz planowanie w zakresie finansów w dłuższej perspektywie. Szef rządu podczas konferencji wskazał również, że zwłaszcza w tym trudnym okresie powolnego wychodzenia z COVID-19 wsparcie dla gospodarki jest niezbędne. Dlatego też po konsultacjach z organizacjami przedsiębiorców podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej.