Założenia Nowego Ładu ma umożliwić, aby dywidenda otrzymywana przez PSH ze spółki zależnej była zwolniona z podatku w 95%. Tu beneficjentami będą inwestorzy spoza Unii Europejskiej. O ile firmy pochodzące z EOG i Szwajcarii są z opodatkowania całkowicie zwolnione, to inwestor z kraju trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych czy Japonii, musi zapłacić podatek od całej wypłacanej dywidendy. Wg propozycji Nowego Ładu podatek byłby pobierany jedynie od 5% wartości wypłacanej dywidendy. Ponadto, firmy pochodzące z Unii Europejskiej w założeniach będą mogły zdecydować czy korzystają z całkowitego zwolnienia z podatku po dwóch latach posiadania akcji czy z 95% dwa razy szybciej, czyli już po roku.

Aktualnie jeśli spółka matka decyduje o sprzedaży swojej spółki córki, to od zbycia udziałów płaci 19% CIT. Inaczej jest np. we Włoszech, w Szwecji czy w Austrii, gdzie takie opodatkowanie nie występuje.

Źródło: Ministerstwo Finansów