Ulgi na IPO

Jednym z elementów pakietu poddanego prekonsultacjom są rozwiązanie dla firm, które chcą wejść na giełdę i dla tych, którzy w giełdowego debiutanta będą inwestowali.

Debiutanci muszą ponieść koszty związane z przygotowaniem, przekształceniem organizacji, przygotowaniem oferty, działaniami marketingowymi. Ponoszą również wydatki na sporządzenie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe czy giełdowe. Proponujemy ulgę która ułatwi poniesienie tych kosztów. Takie wydatki będą mogły zostać zakwalifikowane w koszty w wysokości 150%. Przy czym w przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych, bezpośrednio związanych z emisją, odliczenie będzie przysługiwać do maksymalnej wysokości 50% wydatków, nie więcej jednak niż 50 tys. zł bez uwzględnienia podatku VAT.

Propozycja zawiera także zachętę dla inwestorów. Każda zarobiona na giełdzie złotówka obciążona jest obecnie 19% podatkiem Belki. W ramach proponowanego rozwiązania, każdy kto kupi akcje startującej na giełdzie spółki i zachowa je przez 3 lata, nie zapłacił podatku od ich sprzedaży. To zwiększy zainteresowanie nowymi firmami po stronie inwestorów.

Estoński CIT 2.0

Od stycznia przyszłego roku, każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, będzie mogła wybrać rozliczenie na zasadach Estońskiego CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Będzie to możliwe, ponieważ w drugiej fazie wdrażania w Polsce tego rozwiązania, zniesiony zostanie wymagany do tej pory limit przychodów firmy na poziomie 100 mln zł.

Zniesiony zostanie także obowiązek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. Uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i SA, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne a z funduszu inwestycyjnego także spółdzielnie.

Pozostaną tylko dwa warunki, tj. wymóg prowadzenia w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników oraz prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury.

Ułatwienia dla Podatkowej Grupy Kapitałowej

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie podatkowej grupy kapitałowej jest atrakcyjnym modelem biznesowym, którego zaletą jest możliwość wspólnego rozliczania dochodów przez spółki wchodzące w skład grupy. Obecnie PGK mogą utworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi pół miliona zł. Ministerstwo Finansów zaproponowało zmniejszenie tej wartości o połowę, do 250 tys. Dzięki temu możliwość założenia grupy podatkowej będzie otwarta dla mniejszych podmiotów. Możliwe będzie także połączenie, przekształcenie oraz podziały spółek, które tworzą PGK. Zniesiony zostanie również warunek rentowności.

Ulga konsolidacyjna

W ramach propozycji skierowanych do sektora MŚP, na prekonsultacje trafia też projekt wspierający łączenie firm (ich konsolidację). W ramach procesu konsolidacji firma oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie mogła również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że na każdą złotówkę wydaną na konsolidację, dochód do opodatkowania zmniejszy się o 2 zł. Jakie to będą wydatki? Takie poniesione bezpośrednio w związku z nabyciem udziałów w spółce kapitałowej. Czyli miedzy innymi koszty obsługi prawnej, wyceny, sporządzenia planów połącznia czy audytu.

Prekonsultacje

  • Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich.
  • Uwagi i opinie można zgłaszać na adres [email protected] do 25.06.2021 r.
  • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) proszę dołączyć ich postać edytowalną.

Źródło: Ministerstwo Finansów