W ramach prac legislacyjnych pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych w którym przedłuża się terminy:

1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1.12.2021 r. do dnia 28.2.2022 r.

Zmiana terminu z 31.3.2022 na 30.6.2022.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Zmiana terminu z 31.3.2022 na 30.6.2022.

3. dla podatników, którzy wybrali ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) mających obowiązek do złożenia informacji

  • informacji o przychodach i kosztach,
  • wykazania dochodu z przekształcenia,
  • ustalenia podatku należnego od dochodu stanowiącego różnicę między przychodami a kosztami oraz podatku należnego od dochodu z przekształcenia,
  • zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia, w całości albo w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lata, licząc od końca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek; przy czym o sposobie przyjętego rozliczenia podatnik informuje w zeznaniu CIT-8 za rok poprzedzający wejście na estoński CIT.

Zmiana terminu z 31.3.2022 na 30.6.2022.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Źródło https://legislacja.gov.pl/docs//502/12356456/12854654/12854655/dokument543157.pdf?fbclid=IwAR0VgiB5jzaPsRtsiKP3KdwNPQEzLM9LrwXhBdQlqg2NZcrk9nz2DpgEypQ