Przygotowane zmiany do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mają na celu dostosowanie do zmian wynikających z wymagań technicznych dla kas rejestrujących i mają związek z objęciem bezwzględnym obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy świadczeniu usług myjni samochodowych, a w szczególności świadczenia usług przy użyciu kas umieszczonych w urządzeniach do automatycznego świadczenia tych usług. Jednocześnie przyjęte rozwiązania będą mogły mieć zastosowanie do wszystkich kas umieszczonych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W związku z dopuszczeniem możliwości wprowadzenia postaci elektronicznej dla wszystkich raportów fiskalnych oraz dokumentów takich jak paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, faktury i faktury anulowane z kas rejestrujących nastąpi dostosowanie rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w tym zakresie.

Wprowadzane zmiany dają podatnikowi możliwość wyboru niewystawiania paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej, przy prowadzeniu ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź