Od 8.4.2022 r. obowiązują:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z 29.3.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 777);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 2.4.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 778).

Ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład), znowelizowano m.in. przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT w zakresie cen transferowych. Nowela dotyczy m.in. zmiany w przepisach o cenach transferowych okresu referencyjnego z roku obrotowego na rok podatkowy oraz rozszerzenia rozwiązań właściwych dla uprzednich porozumień cenowych na porozumienia podatkowe i porozumienia inwestycyjne.

Rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych określają szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych, o których mowa w art. 11q ustawy o CIT oraz odpowiednio w art. 23zc ustawy o PIT.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź