Stan faktyczny

Spółka posiada w składnikach majątku samochody osobowe, dla których nie jest prowadzona ewidencja przebiegu, pomimo faktu iż są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. W związku z brakiem ewidencji odlicza 50% podatku VAT, a koszt podatkowy stanowi 75% wartości netto. Samochody osobowe, nie są wykorzystywane do celów prywatnych, jedynie do celów służbowych.

Spółka zadawała pytanie czy w świetle art. 28m ust. 4 pkt 2b PDOPrU samochody osobowe wykorzystywane przez spółkę wyłącznie do działalności gospodarczej bez prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu powinny zostać przez spółkę opodatkowane i zaliczone do ukrytych zysków?

Zdaniem spółki, koszty dotyczące składników majątku, które są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej, mimo nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie podlega opodatkowaniu i nie stanowi ukrytego zysku.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Stanowisko organu podatkowego

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Organ podatkowy zauważył, że zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. a PDOPrU, do ukrytych zysków nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Natomiast zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b PDOPrU, do ukrytych zysków nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 VATU, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika (art. 16 ust. 5f PDOPrU).

W ocenie organu skoro spółka dla posiadanych samochodów osobowych nie prowadzi ewidencji przebiegu, to zgodnie z art. 16 ust. 5f PDOPrU uznaje się, że samochody te są wykorzystywane również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji, tylko 50% kosztów dotyczących samochodów osobowych nie stanowi ukrytych zysków (art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b PDOPrU). Natomiast pozostałe 50% wydatków stanowi ukryte zyski i podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Podsumowanie

Zaprezentowane stanowisko przez organ podatkowy prowadzi do wykładni rozszerzającej spornych przepisów. W ocenie organu podatkowego w przypadku spółki rozliczającej estoński CIT każdy samochód w tej spółce, dla którego nie jest prowadzona ewidencja przebiegu generuje ukryty zysk. Takie stanowisko budzi wątpliwości, słuszne wydaje się, że podatek dotyczy tylko wydatków na samochody, z których faktycznie korzystają wspólnicy spółki i nie jest prowadzona ewidencja ich przebiegu.