Przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku. Nowelizacja rozporządzeniu ma zapewnić zgodność z przepisami ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz bezpieczeństwo danych w zakresie rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zmiana rozporządzenia określa zmianę danych, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz wydruk tego dokumentu. Zmiana wprowadza rozwiązania mające na celu:

1) niezamieszczanie na dokumencie elektronicznym TAX FREE unikalnego identyfikatora ID SISC osoby wystawiającej ten dokument, ponieważ częścią unikalnego numeru ID SISC jest z reguły numer PESEL;

2) niezamieszczanie na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE informacji o numerze rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego podróżnego – w przypadku zwrotu VAT w formie rozliczenia bezgotówkowego;

3) zmianę pieczęci potwierdzającej wywóz towaru poza terytorium UE.

Rozwiązania te mają:

1) zapewnić ochronę danych osobowych osoby wystawiającej dokument elektroniczny TAX FREE;

2) sprawić, że wydruk będzie zawierać wszystkie dane określone w dokumencie elektronicznym TAX FREE poza informacją dotyczącą numeru rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego podróżnego – w przypadku zwrotu VAT w formie rozliczenia bezgotówkowego;

3) wyeliminować wątpliwości co do sposobu potwierdzania na wydruku wywozu towarów poza UE przez organy celne innego państwa członkowskiego UE.

Zmiany zaczną obowiązywać z 1.1.2022 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź