Aby uzyskać taką ulgę konieczne jest spełnienie kilku warunków: podróżny nie może mieć miejsca zamieszkania w UE, towar musi być o wartości większej niż 200 zł, otrzymany paragon oraz dokument TAX Free, a także towar musi w stanie nienaruszonym zostać wywieziony z UE co musi potwierdzić Służba Celno-Skarbowa.

Od kolejnego roku wraz z nowelizacją przepisów o podatku od towarów i usług zostaje wprowadzony nowy dokument elektroniczny TAX FREE, na podstawie tego dokumentu podróżny będzie mógł uzyskać zwrot podatku. Zakres danych, który będzie zawarty na tym dokumencie wzbudza zaniepokojenie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 16 lipca 2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium UE oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1347), dokument TAX FREE będzie musiał zawierać między innymi takie dane jak imię, nazwisko oraz unikalny identyfikator osoby wystawiającej dokument.

Więcej treści RODO po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Unikalny identyfikator osoby wystawiającej dokument to 17-znakowy identyfikator. Identyfikator ten opiera się o numer NIP o ile osoba go posiada, numer EORI, a jeśli osoba wystawiające nie posiada wymienionych numerów to identyfikator będzie opierał się na numerze PESEL. Dla większości sprzedawców w sklepach lotniskowych będzie to właśnie numer PESEL.

Co ważne dokument TAX FREE nie będzie tylko udostępniany pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), ale również każdemu podróżnemu, który będzie chciał skorzystać z tej możliwości. Wobec czego numery PESEL sprzedawców będą szeroko udostępniane. Zdaniem ekspertów takie udostepnienia jest nieuzasadnione i narusza zasady ochrony danych osobowych ujęte w RODO.

Zgodnie z RODO przetwarzanie może być oparte na przepisie prawa, jak ma to miejsce przy formularzu TAX FREE. To przepis prawa – rozporządzenie ministra finansów wskazuje zakres tego dokumentu. Jednak jedna z zasad ochrony danych wskazuje, że zakres przetwarzanych danych powinien być ograniczony ze względu na cel przetwarzania. Zgodnie z zasadą przetwarzać można tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięci celu.

Ochrona danych osobowych – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Eksperci wskazują, że nie ma potrzeby by osoby podróżujące otrzymywały nr PESEL sprzedawcy. Dlatego postulują by wzór został zmieniony, tak by do numeru PESEL miał dostęp jedynie KAS, a osobom podróżującym dokument TAX FREE był udostępniany bez niego. Indywidualny numer każdego dokumentu powinien wystarczyć do powiązania dokumentu otrzymanego przez podróżnego i będącego w posiadaniu KAS.

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/dane-w-dokumencie-tax-free-od-2022-roku,511129.html