Trudno ocenić, czy tego rodzaju wydatek jest (może być) KUP. Autor nie jest przekonany do takiego rozwiązania, jednakże nie można uznać, iż tego rodzaju wydatek nie może być w ogóle KUP. Trzeba jednak zbudować w związku z tym dobrą opowieść, narrację, uzasadniającą związek tych wydatków z możliwością osiągania przychodów. Możliwość odliczenia podatku z faktury dokumentującej zakup, o którym mowa, jest dyskusyjna. Nawet jeśli traktować koszty udziału w imprezie jako KUP, to koszt z tytułu opłaty za parkowanie samochodu będzie stanowić koszt tylko w 75%.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Wydatki na imprezę branżową a KUP

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako nie KUP.

Koszt, o którym mowa w pytaniu, może być różnie kwalifikowany. Nie sposób zaprzeczyć, że w jakiś sposób zapewnienie kontrahentom udziału w tego rodzaju wydarzeniu (które jest związane z profilem działalności podatnika) może być potraktowane jako działanie, które przysłuży się zacieśnieniu relacji z tymi kontrahentami, zbuduje pozytywny wizerunek podatnika w ich oczach, może przysłużyć się relacjom biznesowym.

Z drugiej jednak strony nie sposób zaprzeczyć, że ta impreza jest również związana z chęcią zabawy, poczucia adrenaliny etc. Z pewnością występują tu elementy prywatne (chęć dobrej zabawy, przeżycia przygody, spędzenia czasu na męskim wyjeździe), które mieszają się z elementami firmowymi (impreza samochodowa, ściśle związana z profilem działalności podatnika). W związku z tym naprawdę trudno ocenić, czy tego rodzaju wydatek jest (może być) KUP. Zdaniem autora wydaje się to jednak trochę „naciągane”. Nie twierdzi on jednak, że tego rodzaju wydatek nie może być w ogóle KUP. Trzeba jednak zbudować w związku z tym dobrą opowieść, narrację, uzasadniającą związek tych wydatków z możliwością osiągania przychodów.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Organizacja imprezy a możliwość odliczenia VAT

Generalnie to samo tyczy się możliwości odliczenia VAT. Tego rodzaju wydatek (podatek naliczony) nie jest objęty żadnym wyraźnym (jednoznacznym) zakazem odliczenia VAT. Podatek naliczony od tego rodzaju zakupów można odliczać, o ile służą one prowadzeniu działalności opodatkowanej. I tutaj zostajemy z tym samym wyzwaniem – czy tego rodzaju zakup służy działalności opodatkowanej, wykazuje z nią jakikolwiek związek? I tak, i nie.

Nie sposób zaprzeczyć, że w jakiś sposób zapewnienie kontrahentom udziału w tego rodzaju wydarzeniu (które jest w jakiś sposób związane z profilem działalności podatnika) może być potraktowane jako działanie, które przysłuży się zacieśnieniu relacji z tymi kontrahentami, zbuduje pozytywny wizerunek podatnika w ich oczach. Może w jakiś sposób się przysłużyć relacjom biznesowym. To zaś może w przyszłości przełożyć się na wzrost obrotów.

Z drugiej jednak strony nie sposób zaprzeczyć, że ta impreza jest również związana z chęcią zabawy, poczucia adrenaliny etc. i że krótkoterminowo służy przede wszystkim emocjom podatnika i zaproszonych przez niego osób. To wszystko powoduje, że możliwość odliczenia podatku z faktury dokumentującej zakup, o którym mowa, jest dyskusyjna.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Opłata parkingowa w kosztach

Autor zakłada, że miejsce parkingowe jest wykupione po to, żeby można było zaparkować samochód, którym uczestnicy dotrą na miejsce wydarzenia. Być może jest to również samochód, którym będą oni brać udział w rajdzie. Jest to koszt związany z eksploatacją, używaniem samochodu. Nie jest to bowiem miejsce parkingowe służące jakimś innymi celem, jak właśnie zaparkowanie konkretnego samochodu. W związku z tym, nawet jeśli traktować koszty udziału w imprezie jako KUP, to koszt z tytułu opłaty za parkowanie samochodu będzie stanowić koszt tylko w 75%.

Koszty noclegu dla kontrahentów

Jeśli chodzi o koszty noclegów dla kontrahentów (w związku z ich udziałem w wydarzeniu), to można tutaj odesłać do odpowiedzi na 1 pytanie. Nie ma żadnego przepisu, który wyłączałby tego rodzaju koszt (tj. koszt zapewnienia noclegu) jako KUP. Nie jest to zatem nie KUP z uwagi na swój charakter. Cała więc rzecz w określeniu tego, czy w ogóle koszty związane z zapewnieniem kontrahentom udziału w tej imprezie, mogą stanowić KUP. O tym zaś autor pisał w odpowiedzi na pytanie nr 1. Jeśli przyjmiemy, że tak – to wówczas również koszty noclegu (jako część kosztów zapewnienia kontrahentom udziału w imprezie) będą stanowić KUP.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź