W związku z powyższym cała wartość netto z faktury wystawionej przez PGE jest kosztem uzyskania przychodów. Taka jest bowiem wartość kosztu z tytułu zakupu energii.

Faktura wystawiona przez PGE jako KUP

W tym przypadku mamy do czynienia z rozliczeniami w ramach tzw. net-billingu. W ramach tych rozliczeń prosument sprzedaje zakładowi energetycznemu nadwyżki energii wyprodukowane w swojej instalacji fotowoltaicznej. Nie otrzymuje jednakże płatności z tego tytułu, lecz wartość sprzedanej energii jest niejako „przechowywana” w depozycie w zakładzie energetycznym i później rozliczana (potrącana z kwotami do zapłaty z tytułu energii zakupionej przez przedsiębiorcę w zakładzie energetycznym).

W związku z powyższym cała wartość netto z faktury wystawionej przez PGE jest kosztem uzyskania przychodów. Taka jest bowiem wartość kosztu z tytułu zakupu energii.

Depozyt pomniejszający kwotę do zapłaty jest tylko rozliczeniem wzajemnych wierzytelności (przedsiębiorcy wobec zakładu energetycznego z tytułu energii wprowadzonej do sieci oraz zakładu energetycznego wobec przedsiębiorcy z tytułu energii sprzedanej temu przedsiębiorcy).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Depozyt a wystawienie faktury

Na wartość depozytu podatnik powinien wystawić fakturę sprzedażową. W tym zakresie bowiem uzyskuje przychód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do zakładu energetycznego.

Datą sprzedaży będzie data zakończenia okresu rozliczeniowego, w ramach którego dokonywano odsprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w ramach instalacji PVE.

Trzeba wspomnieć o tym, że mamy tutaj do czynienia ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, względnie w terminie, w który faktura powinna być wystawiona.

Faktura powinna być wystawiona najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. Należy przyjąć, że w tym przypadku termin płatności upływa w momencie wystawienia faktury przez zakład energetyczny, bowiem w tym momencie realizowane jest potrącenie (kompensata) a zatem wtedy upływa faktyczny termin płatności.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Faktura od PGE a odliczenie VAT

Podatnik może odliczyć cały podatek naliczony z faktury wystawionej przez PGE.

Depozyt pomniejszający kwotę do zapłaty jest tylko rozliczeniem wzajemnych wierzytelności (przedsiębiorcy wobec zakładu energetycznego z tytułu energii wprowadzonej do sieci oraz zakładu energetycznego wobec przedsiębiorcy z tytułu energii sprzedanej temu przedsiębiorcy).

Wartość depozytu nie wpływa zatem na kwotę podatku naliczonego u podatnika.