Po wcześniejszych zapowiedziach doszło do zmaterializowania obietnic dotyczących beneficjentów tak zwanych Tarcz 1.0 i 2.0. Bowiem korzystając z umorzenia pożyczek otrzymanych w ramach wsparcia w ramach programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku z COVID-19 podatnicy musieliby odprowadzić podatek dochodowy na mocy art. 14 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. a ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, ze zm.).

Minister Finansów planuje dokonać zaniechania poboru podatku na mocy art. 22 § 1 pkt. 1 ustawy z 29.8.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.). Zaniechanie ma dotyczyć poboru podatku dochodowego z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z 4.7.2019 r. o systemie instytucji rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1010, ze zm.). Zaniechanie poboru podatku ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od dnia 1.6.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

W tej sytuacji do umorzenia podatku od umorzonych zobowiązań nie trzeba będzie spełnić żadnych dodatkowych warunków.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: RCL