Podatnik może korzystać ze zwolnienia od obowiązku stosowania kasy rejestrującej w ramach limitu 20 000 zł. Co prawda, usługi krótkotrwałego zakwaterowania udokumentowane fakturami są zwolnione przedmiotowo od obowiązku stosowania kasy rejestrującej, ale nie dotyczy to usług hotelarskich i turystycznych.

Wynajmując turystom pokoje gościnne oraz domek podatnik może korzystać ze zwolnienia od VAT ze względu na wartość rocznych obrotów. Po utracie prawa do zwolnienie (również po rezygnacji) do usług zakwaterowania podatnik zastosuje stawkę VAT 8%. Gdyby podatnik wynajął lokale lub domek operatorowi, by dopiero on świadczył usługę zakwaterowania, wówczas usługa byłaby opodatkowana stawką 23%.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Zwolnienie z ewidencji usługi na kasie rejestrującej

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia od obowiązku stosowania kas zapisane zostały w rozporządzeniu. W przepisach KasRejR przewidziane zostały zwolnienia przedmiotowe, jak również ze względu na odnotowaną w roku wartość sprzedaży konsumenckiej.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 KasRejR od obowiązku stosowania kasy rejestrującej zwolnieni są podatnicy, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Co prawda, usługi krótkotrwałego zakwaterowania udokumentowane fakturami są zwolnione przedmiotowo od obowiązku stosowania kasy rejestrującej, ale nie dotyczy to usług hotelarskich i turystycznych (poz. 20 załącznika do rozporządzenia) – a jak rozumiem, do takich świadczeń odnosi się pytanie czytelnika.

Zwolnienie najmu od podatku od towarów i usług

Jeżeli chodzi o opodatkowanie VAT usług wskazanych w pytaniu, należy stwierdzić, że możliwe jest w takiej sytuacji zastosowanie zwolnienia do całości sprzedaży ze względu na wartość rocznej sprzedaży. Według art. 113 ust. 1 VATU, zwalnia się od VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Gdyby rozpoczęcie prowadzenia działalności miało miejsce w trakcie roku, wówczas limit byłby wyznaczany proporcjonalnie z uwzględnieniem okresu prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie roku.

Zatem, wynajmując turystom pokoje gościnne oraz domek, podatnik może skorzystać ze zwolnienia od VAT ze względu na wartość rocznych obrotów. Po utracie prawa do zwolnienie (również po rezygnacji ze zwolnienia) podatnik zastosuje do takich usług stawkę VAT 8%. Zakładam bowiem, że zgodnie z istotą świadczenia podatnik realizuje usługę krótkotrwałego zakwaterowania w celach turystycznych.

Status nabywcy usługi miałby znaczenie, gdyby podatnik świadczył usługi wynajmu nieruchomości mieszkalnych. Realizując taką usługę na cele mieszkaniowe najemcy (ewentualnie na rzecz społecznej agencji najmu – ale tutaj nie ma to zastosowania), korzystałaby ona ze zwolnienia, gdyby nieruchomość służyła zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Z kolei wynajem nieruchomości (pokoi, domku) operatorowi, by dopiero to on świadczył usługę zakwaterowania, podlegałby opodatkowaniu VAT wg. stawki podstawowej, tj. 23%.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź