Przychody z reklam na serwisie YouTube stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług opodatkowanych poza Polską, nie są więc w Polsce opodatkowane, ani zwolnione z VAT.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z tzw. eksportem usług, czyli świadczenia usług między podatnikami VAT z różnych państw.

Usługi te nie są opodatkowane VAT w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 28b ust. 1 VATU, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Skoro miejscem świadczenia tych usług powinna być Irlandia, to tamtejsze przepisy decydują o tym czy i w jaki sposób powinny być rozliczone przez Google Ireland Limited.

Jednocześnie, ze względu na miejsce świadczenia, usługi te nie mogą być zwolnione z VAT w Polsce, ponieważ zwolnienia dotyczą tylko transakcji, które podlegają VAT w Polsce.

Polski podatnik ma w tej sytuacji obowiązek wystawienia faktury bez VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie” (art. 106e ust. 1 pkt 18 VATU), ujęcia transakcji w rejestrach VAT (art. 109 ust. 3a VATU) oraz wykazania ich w informacji podsumowującej VAT UE (art. 100 ust. 1 pkt 4 VATU).

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Podobnie sytuacja wyglądałaby gdyby osoba fizyczna korzystała ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zwolnienie to wynika z art. 113 ust. 1 VATU i obejmuje podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Przy czym, do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku VAT. Wspomniane zwolnienie dotyczy „sprzedaży”, czyli transakcji krajowych. Przez co również dla takiego podatnika eksport usług jest nieopodatkowany w Polsce, nie wpływa na możliwość stosowania zwolnienia z art. 113 ust. 1 VATU, ale polski podatnik powinien wystawić fakturę na rzecz Google Ireland Limited (baz VAT).