Opis sytuacji: Spółka zatrudnia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. Pracownik ten jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni. 1.1.2024 r. posiadał 5 dni zaległego urlopu wypoczynkowego za 2023 r., co sumarycznie daje mu 31 dni urlopu wypoczynkowego, a więc 248 godzin urlopu. Czy jeżeli pracownik otrzyma w ciągu roku orzeczenie o niepełnosprawności (umiarkowanego lub znacznego stopnia), to należy proporcjonalnie przeliczyć od tego dnia urlop na godziny zgodnie z nowym wymiarem czasu pracy (7 godzin)? Czy przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego pulę urlopu ustalonego na 1 stycznia w wysokości 248 godzin pomniejszać o 7 godzin, tj. o wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Po uzyskaniu umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności urlop powinien zostać udzielany przy przeliczeniu na godziny z zastosowaniem 7 godzinnej normy czasu pracy. Dotyczy to ca lego należnego urlopu.

Przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy wyrażany w dniach można udzielić jest w godzinach, przyjmując „przelicznik” za jeden dzień urlopu 8 godzin i następnie udzielając go w godzinach. W przypadku, gdy norma czasu pracy jest niższa, dzień urlopu mnożymy przez taką właśnie obniżoną normę. Przed udzieleniem urlopu rocznego dla osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym lub znacznym stopniu, przeliczamy urlop na godziny przyjmując, że jeden dzień roboczy odpowiada normie czasu pracy tej osoby. W stosunku do osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest to 7 godzin.

Od momentu zmiany normy czasu pracy należy rozliczać 1 dzień urlopu jako 7 godzin. Nie następuje bowiem w tym przypadku zmiana wymiaru czasu pracy – pracownik jest nadal zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a obniżeniu nastąpiła jedynie norma czasu pracy. Przeliczenie godzinowe stosuje się zaś przy udzielaniu urlopu, a nie w momencie nabywania do niego prawa, a zatem nie można przyjąć jakiejś formy proporcjonalnego rozliczenia dla czasu bez orzeczenia i z orzeczeniem. Nie można także mówić o tym, że pracownik będzie w ten sposób stratny – udzielanie urlopu opierać się będzie nadal na liczbie godzin pracy wynikającej z normy czasu pracy obowiązującej pracownika.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź