Pracownik otrzyma do wypłaty 3129,14 zł.

Wynagrodzenie minimalne za pracę zawsze jest określone w kwocie zwanej potocznie brutto, czyli zawierającej również wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, które pracownik ponosi z własnych środków, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracownik, który jest uczestnikiem PPK finansuje samodzielnie także wpłatę na plan, a wpłata, którą opłaca za niego podmiot zatrudniający stanowi jego przychód ze stosunku pracy. Po uwzględnieniu tych wszystkich czynników, wymienionych w pytaniu, wynagrodzenie do wypłaty dla pracownika wynosi 3 129,14 zł. Jest to wynagrodzenie brutto (pieniężne) pomniejszone o daniny publicznoprawne, które potrąca pracodawca jako płatnik (wartość netto). Szczegółowe wyliczenia przedstawia poniższa lista płac, z dodatkowym wyjaśnieniem, że wpłata podstawowa pracownika na PPK potrącana z jego wynagrodzenia wynosi 84,84 zł (4242 zł x 2%), a wpłata pracodawcy stanowiąca przychód pracownika – 63,63 zł (4242 zł x 1,5%).

Poz. Składniki Działanie Kwota
1. Wynagrodzenie za pracę brutto 4242 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Poz. 1 4242 zł
3. Składki społeczne finansowane przez pracownika Poz. 2 x 13,71% 581,58 zł
4. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej Poz. 2 – poz. 3 3660,42 zł
5. Składka zdrowotna do ZUS Poz. 4 x 9% 329,44 zł
6. Koszty uzyskania 250 zł
7. Dochód (poz. 1 + 63,63 zł) – poz. 6 – poz. 3 3474 zł
8. Kwota zmniejszająca podatek 300 zł
9. Zaliczka na podatek: (poz. 7 x 12%) – poz. 8 117 zł
10. Wynagrodzenie netto poz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 9 – 84,84 zł 3129,14 zł

Wysokość wynagrodzenia netto kształtuje wiele elementów składkowo-podatkowych oraz uczestnictwo lub jego brak, w PPK. Inną kwotę wynagrodzenia otrzyma więc pracownik z odmiennymi danymi. Zależy to od wysokości kosztów uzyskania przychodów, które mogą być podwyższone ze względu na dojazdy do pracy z innej miejscowości, lub z tytułu wykonywania pracy twórczej i rozporządzania prawami autorskimi, odliczania lub nie, miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek, zgodnie z oświadczeniem PIT-2, korzystania z ulg podatkowych tzw. zerowy PIT.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes Przetestuj

 

Przykładowo, tak wygląda lista płac dla pracownika korzystającego z ulgi PIT-0 (art. 21 ust. 1 pkt 148, pkt 152-154 PDOFiZU), niebędącego uczestnikiem PPK:

Poz. Składniki Działanie Kwota
1. Wynagrodzenie za pracę brutto 4242 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Poz. 1 4242 zł
3. Składki społeczne finansowane przez pracownika Poz. 2 x 13,71% 581,58 zł
4. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej Poz. 2 – poz. 3 3660,42 zł
5. Składka zdrowotna do ZUS Poz. 4 x 9% 329,44 zł
6. Koszty uzyskania
7. Dochód
8. Kwota zmniejszająca podatek
9. Zaliczka na podatek:
10. Wynagrodzenie netto poz. 1 – poz. 3 – poz. 5 3330,98 zł

Pozostałe warianty kwot wynagrodzenia minimalnego netto w okresie od stycznia do czerwca (bez PPK, bez ulg podatkowych – PIT-0, kwota zmniejszająca podatek – 300 zł):

1) 3221,98 zł (podstawowe koszty uzysku, kwota zmniejszająca podatek),

2) 2921,98 zł (podstawowe koszty uzysku, bez kwoty zmniejszającej podatek),

3) 3227,98 zł (podwyższone koszty uzysku, kwota zmniejszająca podatek),

4) 2927,98 zł (podwyższone koszty uzysku, bez kwoty zmniejszającej podatek).

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź