Zmiany w zasiłku chorobowym
Rada Ministrów będzie pracowała nad wprowadzeniem nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego. Zgodnie z nową propozycją będzie on płacony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia nieobecności w pracy. Rada Ministrów w dniu 9.1.2024 r. prowadziła dyskusję na temat kierunku zmian i prac legislacyjnych, których celem jest wdrożenie takiej zmiany. Rozwiązania dotyczące nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego mają obowiązywać od przyszłego roku.

Najważniejsze założenia proponowanych zmian przewidują, że świadczenie chorobowe pracownika lub pracownicy będzie wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu na L4. Obecnie, do 33 dni w roku, za pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim płaci pracodawca. Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, pracodawca płaci do 14 dni.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Zmiany w kierownictwie ZUS
Również w dniu 9.1.2024 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyła na ręce Prezesa Rady Ministrów wniosek o odwołanie prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej z zajmowanego stanowiska. Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Rady Ministrów wniosek został podpisany a nazwisko nowej osoby, która będzie prezesem ZUS poznamy w kolejnym tygodniu.