Opis sytuacji: Spółka (polski rezydent podatkowy), czynny podatnik VAT została zarejestrowana do systemu OSS, ponieważ prowadzi sprzedaż dla konsumentów na terytorium UE za pośrednictwem sklepu internetowego. Towar znajduje się w magazynie w Polsce, z którego jest wysyłany do klientów indywidualnych. Spółka posiada własny sklep internetowy. Planowane jest rozszerzenie sprzedaży do krajów trzecich, głównie Wielkiej Brytanii. Możliwe będą dwie opcje, sprzedaż towarów w przesyłce do 135 Funtów i druga opcja powyżej tej wartości. Sprzedaż towarów w przesyłkach o wartości 135 Funtów i poniżej, wymaga od spółki zarejestrowania się do VAT w UK i tam należny dokonywać rozliczenia zarówno VAT należnego jak i naliczonego. W jaki sposób należy zatem wystawić fakturę VAT do takiej sprzedaży? Czy prawidłowe będzie wskazanie na fakturze stawki VAT obowiązującej na terytorium UK? Jeśli faktury będą zawierały stawkę 20%, to czy mamy je ujmować w deklaracji JPK_V7 w poz. sprzedaż poza terytorium kraju, czy w ogóle nie wykazywać ich w Polskiej deklaracji? W przypadku sprzedaży powyżej 135 Funtów, czy wymagana jest rejestracja do VAT w UK i czy faktury wystawione do takich droższych przesyłek powinny być ze stawką 20%, czy ze stawką 0% jako eksport? Jak należy wykazywać faktury w polskiej deklaracji VAT?

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W JPK_V7 obie te czynności (niezależnie od wartości) należy wykazać jako eksport towarów (ze stawką 0% VAT). Natomiast opodatkowanie tych sprzedaży w Wielkiej Brytanii pozostaje obojętne z punktu widzenia polskiej deklaracji VAT (pliku JPK-V7). Nie są to czynności, które byłyby wykazywane w deklaracji VAT (JPK_V7). Wykazujecie Państwo w niej eksport towarów i to wszystko.

W obu tych przypadkach mamy do czynienia w istocie z trzema czynnościami (z perspektywy różnych systemów podatkowych; proszę pamiętać, że Wielka Brytania nie jest już państwem członkowskim Unii Europejskiej). W Polsce jest eksport towarów, natomiast w Wielkiej Brytanii (kraju trzecim) najpierw import towarów, zaś później dostawa krajowa tych towarów.

Dla Was – jako polskiego podatnika VAT – sprzedaż wysyłkowa towarów do Wielkiej Brytanii nie jest WSTO (wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość). Z Waszego punktu widzenia (jako polskiego podatnika) mamy do czynienia z eksportem towarów. W następstwie dostawy towarów (zaczynającej się z Polski) towary są wywożone do kraju trzeciego. Jest to więc eksport towarów. Jeśli będziecie mieli Państwo potwierdzenie wywozu towarów poza UE, to będzie można zastosować stawkę 0% VAT (polskiego VAT).

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

W JPK_V7 obie te czynności (niezależnie od wartości) należy wykazać jako eksport towarów (ze stawką 0% VAT).

Natomiast opodatkowanie tych sprzedaży w Wielkiej Brytanii pozostaje obojętne z punktu widzenia polskiej deklaracji VAT (pliku JPK-V7). Nie są to czynności, które byłyby wykazywane w deklaracji VAT (JPK_V7). Należy wykazać eksport towarów i tyle (to wszystko).

Nie wykazujemy tych sprzedaży oczywiście również w ramach deklaracji VIU-D. Nie są to bowiem, jak już wskazywano wyżej, wewnątrzwspólnotowe sprzedaże towarów na odległość.

Ważne

Zakładam, że nie mówimy o wysyłce towarów do Irlandii Północnej. Ona jest bowiem traktowana jakby była terytorium UE.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź