Zmiany w PPK w 2023 r.

Na początku 2023 r. zaczęły obowiązywać dwa ważne przepisy, tj. art. 23 ust. 5 i art. 23 ust. 6 ustawy o PPK, które po raz pierwszy są stosowane przez podmioty zatrudniające w Polsce. Są to przepisy cykliczne, a ich zastosowanie będzie miało miejsce co cztery lata, licząc od 2023 r., co oznacza, że następny ponowny automatyczny zapis będzie miał miejsce w 2027 r., później w 2031 r., itd. Od pierwszego stycznia do 28 lutego pracodawcy mieli obowiązek poinformowania osoby zatrudnione (w tym uczestników PPK), które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, że od 1 kwietnia będą dokonywane wpłaty za te osoby do PPK. Obejmuje to zarówno osoby zatrudnione, które składały rezygnacje z dokonywania wpłat do PPK, jak i uczestników PPK, którzy z PPK rezygnowali, korzystając z tej deklaracji. Co ważne, ponowny automatyczny zapis do PPK objął osoby w wieku 18–54 lata. Osoby w wieku 55–69 lat nie są objęte ponownym zapisem do PPK. Jeżeli osoby w wieku 55–69 lat chciałyby zostać uczestnikiem PPK, muszę złożyć deklaracje uczestnictwa na dotychczasowych zasadach.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Warunki uczestnictwa w programie

PPK jest nadal dobrowolne dla osób zatrudnionych, co oznacza, że osoby, które nie chcą nadal uczestniczyć w PPK, mogą złożyć ponownie deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Co ważne, deklaracje muszą zostać złożone w formie papierowej na druku z rozporządzenia, tak jak w przypadku deklaracji składanych na etapie wdrażania PPK. Nowe deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można składać do pracodawcy począwszy od 1.3.2023 r.; są one ważne do 28.2.2027 r., czyli do kolejnego ponownego automatycznego zapisu do PPK. Dopóki osoba zatrudniona w wieku 18–54 nie złoży deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, należy uznać, że taka osoba chce uczestniczyć w PPK, a obowiązkiem pracodawcy jest potrącenie wpłaty do PPK z wynagrodzenia takiej osoby.

Osoby, które zostały zapisane do PPK w ramach pierwszego ponownego automatycznego zapisu (a w przeszłości nie były uprawnione do jej otrzymania), nabyły już uprawnienie do jednorazowej wpłaty powitalnej. Wpłata powitalna przysługuje osobie mającej status uczestnika PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli w okresie jej uczestnictwa w PPK zostały dokonane – finansowane przez nią – wpłaty podstawowe za co najmniej 3 miesiące. Co ważne, osoby, które zostały uczestnikami PPK w innym okresie, a dopiero teraz spełniły przesłanki do przyznania wpłaty powitalnej, również ją otrzymają.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Przekazanie środków dla uczestników PPK w ramach wpłat powitalnych

Zgodnie z przepisami ustawy o PPK, PFR – na podstawie danych zgromadzonych w Ewidencji PPK – do 15 lipca miał obowiązek przekazać ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie uczestników PPK, którym przysługuje wpłata powitalna. W związku z tym, do 30 lipca należało przekazać te środki dla uczestników PPK, za pośrednictwem PFR. Ewidencjonowaniem środków na rachunkach PPK zajmują się instytucje finansowe zarządzające PPK. To oznacza, że pracodawca nie będzie miał obowiązków w tym zakresie. Wpłata powitalna powinna znaleźć się na rachunku uczestnika PPK, który spełnił przesłanki do jej otrzymania, najpóźniej 14 sierpnia.