Zgodnie z art. 12e ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym,
  2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2,
  4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  1. okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, lub
  2. w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii – albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Zgodnie z ustawą z 7.7.2023 r. o świadczeniu uzupełniającym, wydłużeniu uległ termin, o którym mowa w art. 12e ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z 60 dni do 180 dni, co oznacza, że będzie upływał 28.12.2023 r. a nie 30.8.2023 r.

Ważne

Ustawa weszła w życie 27.7.2023 r., czyli w dniu następującym po dniu opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź