Wnioski do 30.4.2021 r. o zwolnienie z opłacania składek

Wnioski RDZ-B7 złożone do 30.4.2021 r. włącznie, ZUS rozpatrzy na podstawie rozporządzenia z 26.2.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Płatnik musi więc spełnić następujące warunki:

  • rodzaj przeważającej działalności na 30.11.2020 r. musi mieć oznaczony kodem PKD 2007 wymienionym w rozporządzeniu,
  • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r.,
  • był zgłoszony jako płatnik składek przed 1.11.2020 r.

Przepisy rozporządzenia z 16.4.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID–19 przedłużają do 30.6.2021 r. termin na złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za okres objęty wnioskiem.

Również na podstawie tego rozporządzenia, od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek:

  • za styczeń 2021 r.
  • albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
  • albo za luty 2021 r.
  • albo za marzec i kwiecień 2021 r.
  • albo za kwiecień 2021 r.
Ważne

Wniosek o zwolnienie (RDZ-B7) na podstawie zmienionych przepisów będzie można składać od 4.5.2021 r. do 30.6.2021 r.

Źródło:

zus.pl
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności