Wnioski RDZ-B7 złożone do 30.4.2021 r. włącznie, ZUS rozpatrzy na podstawie rozporządzenia z 26.2.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Płatnik musi więc spełnić następujące warunki:

  • rodzaj przeważającej działalności na 30.11.2020 r. musi mieć oznaczony kodem PKD 2007 wymienionym w rozporządzeniu,
  • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r.,
  • był zgłoszony jako płatnik składek przed 1.11.2020 r.

Przepisy rozporządzenia z 16.4.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID–19 przedłużają do 30.6.2021 r. termin na złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za okres objęty wnioskiem.

Również na podstawie tego rozporządzenia, od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek:

  • za styczeń 2021 r.
  • albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
  • albo za luty 2021 r.
  • albo za marzec i kwiecień 2021 r.
  • albo za kwiecień 2021 r.
Ważne

Wniosek o zwolnienie (RDZ-B7) na podstawie zmienionych przepisów będzie można składać od 4.5.2021 r. do 30.6.2021 r.

Źródło:

zus.pl