Prowadzenie działalności gospodarczej w formie podatkowej grupy kapitałowej jest atrakcyjnym modelem biznesowym, którego zaletą jest możliwość wspólnego rozliczania dochodów i strat przez spółki wchodzące w skład grupy. Wprowadzone zmiany w zakresie PGK przyczynią się do upowszechnienia tego rozwiązania podatkowego, które jest dość często stosowane w innych państwach UE.

Minimalny kapitał zakładowy

Dotychczas podatkową grupę kapitałową mogły utworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosiła minimum pół miliona zł. W ramach Polskiego Ładu zmniejszyliśmy tą wartość o połowę, do 250 tys. zł. Dzięki temu możliwość założenia grupy podatkowej jest otwarta dla mniejszych podmiotów.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Powiązania spółek

Wcześniej spółki zależne wchodzące w skład PGK nie mogły posiadać udziału w innych spółkach zależnych tworzących PGK. Polski Ład likwiduje ten warunek. Dopuszczamy również połączenia, przekształcenia oraz podziały spółek w grupie. Pozostawiliśmy jedynie warunek, że w wyniku takich przekształceń w grupie pozostać muszą przynajmniej dwie spółki.

Warunek rentowności

PGK musiały osiągać rentowność na poziomie 2% udziału dochodu w przychodach. Brak rentowności skutkował automatyczną utratą przez grupę statusu podatnika. Zlikwidowanie tego warunku, to odpowiedź na wyzwania, które stanęły przed PGK w trakcie epidemii, kiedy trudno było zagwarantować osiągnięcie takiego poziomu. Teraz chcemy, żeby ten warunek całkowicie zniknął.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Rozliczanie strat

Spółki, które tworzą PGK nie mogły rozliczać strat, które zakumulowały przed wejściem do grupy. Teraz proponujemy im taką możliwości, ale tylko z własnym dochodem, który samodzielnie osiągnęły w trakcie funkcjonowania w PGK.

Źródło: Ministerstwo Finansów