W Polskim Ładzie wprowadzono jednolite zasady opodatkowania przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 PDOFizU, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.  Wszyscy podatnicy osiągający przychody z tego tytułu będą stosowali takie same zasady opodatkowania tych przychodów, które będą  opodatkowane wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Jednak na podstawie art. 71 ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) – podatnicy osiągający w 2022 r. przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 PDOFizU, mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31.12.2021 r.

Zatem w 2022 roku wynajmujący lokale w ramach najmu prywatnego mają jeszcze wybór co do formy opodatkowania i mogą rozliczać przychody z tego jeszcze na zasadach ogólnych. Przychód z tego tytułu rozliczany na zasadach ogólnych można obniżyć o koszty na remont lokalu, jego wyposażenie, czy też odpisy amortyzacyjne. Przy czym dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dotyczy tylko lokali nabytych lub wytworzonych przed 1.1.2022 r.

Przychody z najmu prywatnego będą od 1.1.2023 r. opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co oznacza, że osoby obecnie rozliczające przychody z tego tytułu na zasadach ogólnych będą zobowiązane zmienić formę opodatkowania i już nie będą mogły pomniejszać przychodów o koszty podatkowe. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulega zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

W związku z koniecznością stosowania od przyszłego roku ryczałtu ewidencjonowanego do przychodów z najmu prywatnego warto przyjrzeć się zwartej umowie najmu. Organy podatkowe zajmują stanowisko, zgodnie z którym ryczałt ewidencjonowany od przychodów z tytułu najmu można liczyć tylko od kwoty czynszu najmu pobieranego przez wynajmującego. Jeśli dotychczas wynajmujący rozliczają się na zasadach ogólnych, to warto dostosować umowę najmu do tego korzystnego stanowiska organów.