Akcja szczepień w zakładach pracy trwa od maja. Dotychczas do szczepień w zakładach pracy zgłosiło się ponad 780 firm, zatrudniających łącznie 900 tys. osób, które chcą zaszczepić przeciw COVID-19 swoich pracowników.

Minister odpowiedzialny za program szczepień zapowiedział, że w tym tygodniu (5-9 lipca) rząd przestawi projekt związany z wystawianiem certyfikatów i dalszych zachęt dla firm, które korzystają z Narodowego Programu Szczepień – odporna firma, zdrowa firma, obrandowanie i związane z tym bonusy.

Trzy kroki pracodawcy do zapisania się do programu szczepień

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez rząd, procedura zapisania się pracodawcy do programu szczepień jest bardzo prosta i ma trzy kroki.  Po pierwsze trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie www.gov.pl/szczepimysie, po drugie aplikacja wskaże nam punkty medyczne albo mobilne jednostki sczepień, które mogą nam te szczepienia zrealizować, w trzecim kroku wskazane zostanie samo miejsce szczepienia.

Najważniejsze zasady programu szczepień w zakładach pracy

Podmioty zatrudniające, które będą mogły zostać uczestnikami programu szczepień to:

 • pojedynczy pracodawca,
 • grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
 • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
 • szkoły wyższe: pracownicy i studenci, którzy ukończyli 18. rok życia.

Katalog pracodawców, którzy będą mogli wziąć udział w akcji szczepień, jest szeroki. To nie tylko pojedynczy podmiot zatrudniający, ale również grupy pracodawców, co oznacza, że w sytuacji kiedy jest się mniejszym podmiotem, istnieje możliwość zorganizowania wspólnych szczepień, np. z innymi pracodawcami prowadzącymi działalność w tym samym budynku.

Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (dalej: PWDL), zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień.

Kogo pracodawcy mogą zgłosić do programu szczepień

Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:

 • pracowników zakładów pracy,
 • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • studentów, którzy ukończyli 18 rok życia (zgłasza szkoła wyższa),
 • członków rodzin ww. osób.

Katalog osób, które mogą wziąć udział w szczepieniu jest szerszy i nie ogranicza się tylko do pracowników zatrudnionych u pracodawcy ale dotyczy również członków rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób, dzięki temu nie tylko sam pracownik ale także jego najbliżsi będą mogli się zaszczepić w tej procedurze. Wytyczne nie wskazują kogo należy rozumieć jako członka rodziny w związku z tym można przez to rozumieć np. dzieci, współmałżonka albo rodziców pracownika.

Co warto wiedzieć

Podstawowe informacje dotyczące szczepień w zakładzie pracy:

 • rodzaj szczepionki jest uzależniony od bieżącej dostępności,
 • miejsce szczepienia to zakład pracy albo wskazana placówka medyczna,
 • dodatkowe koszty związane ze szczepieniem pokrywa pracodawca,
 • stawka rozliczeniowa z NFZ (61,24 zł za każde jedno wykonane szczepienie) otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów,
 • rząd rekomenduje przeprowadzenie szczepień w sobotę, niedzielę albo poniedziałek.

Wbrew medialnym zapowiedziom, pracodawcy nie będą mieli wpływu na to, którą z czterech obecnie dostępnych szczepionek będą szczepieni pracownicy, będzie to uzależnione tylko od tego jakie w danym momencie będą dostępne szczepionki w magazynach. Warto podkreślić, że to do pracodawcy będzie należało znalezienie i przygotowanie miejsca, w którym będzie przeprowadzone takie szczepienie, może to być albo miejsce bezpośrednio w zakładzie pracy, albo miejsce w placówce medycznej, np. przychodni. W przypadku miejsca na terenie zakładu pracy należy podkreślić, że musi ono zostać przygotowane tak, żeby w sposób bezpieczny przeprowadzić szczepienie.

Za co odpowiada pracodawca

Pracodawca odpowiada między innymi za:

 • nawiązanie współpracy z PWDL lub osobą uprawnioną, która przeprowadzi szczepienia,
 • zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń
  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (równoznaczne z gotowością do zaszczepienia zgłoszonych pracowników),
 • zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w przypadku wykonywania szczepień w zakładzie pracy (we współpracy z PWDL),
 • pokrycie ew. dodatkowych kosztów, jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne); stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.

Odpowiedzialność Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą

PWDL odpowiada między innymi za organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień, tj.: wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących, a także przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień oraz wszystkich innych czynności medycznych związanych z całym procesem szczepień w tym odpowiednie zadbanie o przechowywanie szczepionek. Ponadto odpowiada również za przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień każdej z uprawnionych i zgłoszonych przez pracodawcę osób, sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień każdej z osób. Po zakończeniu akcji szczepień PWDL będzie miał obowiązek rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.

Ważne
Należy pamiętać, że w punktach szczepień organizowanych na terenie zakładu pracy muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią COVID-19 (zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu pomiędzy obsługą, która będzie przeprowadzała szczepienia a pracownikami którzy będą szczepieni).