Dotychczas, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej nie był objęty obowiązkiem odprowadzania składek, przez co wiele przedsiębiorstw wraz z nowym rokiem – i wejściem w życie Polskiego Ładu – zostało przekształconych właśnie na tę formę prowadzenia biznesu. Taki rodzaj spółki wybierali również przedsiębiorcy dopiero otwierający firmę. Brak obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej, jak i również składek społecznych wystarczająco motywował podatników do podjęcia takiej decyzji.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Ministerstwo Finansów zwróciło jednak uwagę na „modę na spółkę komandytowo-akcyjną”. W wyniku tego, zaprojektowano zmianę przepisów, w których zaproponowano objęcie komplementariuszy tych spółek obowiązkiem składkowym. W konsekwencji, ruch polegający na przekształceniu/wyborze SKA okazuje się już dużo mniej opłacalny.

Ustawodawca, uzasadniając projektowane zmiany wskazał, że działalność w formie SKA zbliżona jest charakterem oraz obowiązkami ciążącymi na komplementariuszu, do działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej, w której to wspólnicy są zobowiązani do odprowadzania składek.

Zmiany w tym zakresie mają obowiązywać od 1.1.2023 r., dlatego też rok 2022 będzie ostatnim, w którym komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej będzie mógł zaoszczędzić na odprowadzaniu składki zdrowotnej.

Oprócz składki zdrowotnej, której pojawia się od początku roku najwięcej wątpliwości i dyskusji, należy mieć na uwadze, że w wyniku wejścia w życie proponowanych zmian, komplementariusz SKA będzie objęty również obowiązkiem odprowadzania składek społecznych (wystąpi pełne oskładkowanie).

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Komplementariusz będzie opłacał składkę zdrowotną od zryczałtowanej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ww. ustawy, poszerzenie podmiotów zobowiązanych do opłacania składki zdrowotnej „zapewni pełniejszą realizacją zasady solidaryzmu społecznego (składka proporcjonalna od osiąganego dochodu za prawo do świadczeń) i uszczelni system ubezpieczenia zdrowotnego przed obserwowanymi zmianami w formach prowadzenia działalności nakierowanymi na uniknięcie oskładkowania”.