Sygnatariusze listu apelują o powołanie grupy ekspertów, którzy w sposób merytoryczny odnieśliby się do zapisów powyższej ustawy. Przedstawili również szereg kwestii, które wymagają pilnych konsultacji oraz modyfikacji.

Poniżej prezentujemy najważniejsze punkty wspólnej pracy:

  • Podatek od podatku;
  • Niewspółmierność czasu na korektę;
  • Zaliczka zamiast składki;
  • Sposób zaliczania do kosztów podatkowych faktur dostarczanych w kolejnym miesiącu a podstawa do składki zdrowotnej;
  • Uściślenie istniejących uregulowań prawnych w związku z przekazywanymi informacjami przez ZUS w swoich poradnikach oraz podczas webinariów;
  • Zmiana przepisów odnośnie bieżącego okresu kalendarzowego czy składkowego;
  • Składka zdrowotna od nieuzyskiwanego dochodu – postulat zmiany zasad ustalania podstawy składki zdrowotnej osoby współpracującej;
  • Rok składkowy – składka zdrowotna od nieuzyskiwanego dochodu;
  • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych odnośnie uznania za koszt uzyskania przychodu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych finansowanych ze środków pracodawcy w przypadku wynagrodzeń wypłacanych w kolejnym miesiącu kalendarzowym;
  • Zmiana wyboru formy opodatkowania.
Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Pełna treść listu: https://www.kibr.pl/wp-content/uploads/2022/04/LIST-OTWARTY-ODNOS%CC%81NIE-SKLADKI-ZDROWOTNEJ-W-Polskim-Ladzie-7_BB_IL-1.pdf

 

Źródło: Krajowa Izba Biur Rachunkowych.