Opisaną transakcję należy rozliczyć jako krajową dostawę towarów objętą odwrotnym obciążeniem.

 

Należy przede wszystkim wyjaśnić, że ładowanie pojazdów elektrycznych jest w przepisach o elektromobilności określane jako usługa. Natomiast dla potrzeb VAT jest uznawane za dostawę towarów.

Orzecznictwo

Wynika to z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przeciwko P. w którym wskazano, że dostawą towarów jest jedno złożone świadczenie składające się z: – udostępnienia urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych (w tym integracji ładowarki z systemem operacyjnym pojazdu), – zapewnienia przepływu energii elektrycznej o odpowiednio dostosowanych parametrach do akumulatorów tego pojazdu, – niezbędnego wsparcia technicznego dla zainteresowanych użytkowników oraz – udostępnienia aplikacji informatycznych umożliwiających zainteresowanemu użytkownikowi rezerwację konektora, podgląd historii transakcji oraz wpłatę środków gromadzonych w portfelu cyfrowym celem wykorzystania do płatności za ładowanie.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

W przypadku nabycia dostawy towarów w postaci ładowania pojazdu elektrycznego od podatnika zagranicznego, niezarejestrowanego w Polsce stanowi ono dostawę towarów rozliczaną przez nabywcę. Ta sytuacja ma miejsce gdy spełnione są warunki wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 5 VATU, zgodnie z którym jeśli dostawca posiada siedzibę poza Polską, to dokonana przez niego dostawa krajowa w Polsce jest rozliczana przez nabywcę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który nie jest zarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce,
  • nabywcą jest podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana dla potrzeb VAT UE w Polsce,
  • dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub sprzedaży na odległość towarów importowanych rozliczanej w procedurze szczególnej.

Rozliczenie transakcji zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 VATU oznacza, że dostawca powinien wystawić fakturę bez VAT z zagranicznym NIP, a nabywca wykaże z tego tytułu zarówno VAT należny, jak i VAT naliczony (jeśli oczywiście przysługuje prawo do odliczenia). Taki sposób rozliczenia podatku naliczonego wynika z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit b w zw. z ust. 10 VATU.

Ponadto, w opisanej sytuacji na miejsce świadczenia w Polsce wskazuje art. 22 ust. 1 pkt 6 VATU, wiążąc je z miejscem, w którym nabywca korzysta z tych towarów i je zużywa.

W JPK_V7 należy wykazać transakcję:

– w odniesieniu do podatku należnego: K_31, K_32, P_31, P_32,

– podatek naliczony: K_43, K_44, P_43, P44.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź