W celu sporządzenia sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz w formie wymaganej przez MF konieczne jest użycie odpowiedniego oprogramowania. Może to być zarówno rozwiązanie zawarte w używanym systemie księgowym, jak również zewnętrzna aplikacja.

Również Ministerstwo Finansów w celu umożliwienia sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej przygotowało bezpłatne narzędzie – aplikację e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia wygenerowanie, przeglądanie, edytowanie i wysyłanie plików XML sprawozdania finansowego, jak również pobieranie potwierdzenia.

Ważne

Podstawową kwestią dotyczącą przekazywania do urzędów danych z ksiąg podatkowych w formie elektronicznej jest to, że obie ścieżki raportowania do urzędów (JPK i e-sprawozdania) muszą być ze sobą spójne i jednoznaczne.

Oznacza to, że prowadząc księgi rachunkowe, jednostka powinna zadbać o to, aby zarówno plan kont, jak i ewidencja danych w księgach miała bezpośrednie przełożenie na e-sprawozdanie finansowe. W tym celu, przygotowując elektroniczne sprawozdanie finansowe, warto wesprzeć się danymi z pliku JPK KR.

Praca z e-sprawozdaniem finansowym 2023 + pliki Excel – już w Systemie Legalis Przetestuj

Doskonałym wsparciem w sporządzeniu e-sprawozdania będzie przygotowany przez System Informacji Prawnej Legalis Księgowość Kadry Biznes e-book Praca z e-sprawozdaniem finansowym 2023 autorstwa Magdaleny Chomuszko wraz z aktywnymi plikami excel.

Dzięki plikom możliwe jest m.in.:

  • przygotowanie e-sprawozdania w oparciu o JPK KR – co zabezpiecza spójność danych z ksiąg rachunkowych z danymi przekazywanymi w e-sprawozdaniu,
  • możliwość sprawdzenia przygotowanego e-sprawozdania pod względem formalnym i rachunkowym,
  • wyliczenie wskaźników finansowych w oparciu o dane z e-sprawozdania.