Na podstawie art. 9 ust. 1c PDOPrU, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe są obowiązani prowadzić te księgi przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego te księgi po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, albo deklaracji, o której mowa w art. 28r ust. 1 tej ustawy. Niniejszy przepis wskazuje również, że księgi rachunkowe muszą zostać przekazane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 OrdPU oraz przy zastosowaniu zasad dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części, które zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 OrdPU. Przy czym art. 9 ust. 1d PDOPrU zwalnia z określonego wyżej obowiązku niektóre grupy podatników. Niniejsze przepisy zaczną obowiązywać z 1.1.2025 r.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Realizacja dyspozycji określonej w ww. art. 9 ust. 1c PDOPrU wprowadzającego obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowych elektronicznie i cyklicznego przesyłania dokumentów sporządzonych za dany okres przez podatników na zasadach art. 193a OrdPU wymaga wydania przepisów wykonawczych określających zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe.

Dlatego przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który określa zakres danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe, które podatnicy są obowiązani przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z treścią art. 9 ust. 1c PDOPrU. Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać z 1.1.2025 r.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź