Nabyty lokal należy potraktować jako towar handlowy.

Zakupiony w celu dalszej odsprzedaży lokal mieszkalny nie będzie rozpatrywany jako środek trwały, gdyż nie spełnia on warunków wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 15 RachunkU.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Jeżeli nieruchomość została nabyta w celu jej odsprzedaży, wówczas należy wykazać ją w bilansie do aktywów obrotowych – towary.

Wartość zakupionej nieruchomości ujmuje się na podstawie dowodu dokumentującego jej zakup na koncie 330 „Towary”, zapisem:

– Wn konto 330 „Towary”,

– Ma konto 201 „Rozrachunki z dostawcami”.

Nabyta nieruchomość nie stanowi kosztów uzyskania przychodu w chwili zakupu, ale dopiero w chwili jej sprzedaży.

W chwili sprzedaży dokonujemy księgowania zgodnie z dokumentem potwierdzającym sprzedaż tj. akt notarialny:

– Wn konto 202 „Rozrachunki z odbiorcami”,

– Ma konto 700 „Sprzedaż”,

I jednocześnie rozliczamy koszty:

– Wn konto 760 „Pozostałe koszty operacyjne”,

– Ma konto 330 „Towary”.

Zdaniem autora należy wykazać nabycie nieruchomości, która stanowi towar handlowy, jako pozostałe nabycia i wykazać transakcję w JPK VAT za miesiąc, w którym został nabyty lokal.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź