Opis sytuacji: Pracownik rocznie osiągnie przychód powyżej 150 tys./rocznie, a małżonka 40 tys./rocznie. Małżeństwo rozlicza się wspólnie. Przy obliczaniu wynagrodzeń nie stosowano ulgi dla klasy średniej. Czy we wspólnym rozliczeniu podatkowym małżeństwo uzyska prawo do ulgi dla klasy średniej, jeżeli średnia z ich przychodów będzie mieściła się w granicach ulgi? Czy prawo do ulgi dla klasy średniej przysługuje indywidualnie pracownikowi jeżeli jego przychody znajdują się w przedziale 5701 zł – 11.141 zł i nie ma tutaj znaczenia wspólne rozliczenie z małżonkiem? Czy przychody małżonka z którym pracownicy rozliczają się wspólnie mają jakikolwiek wpływ na stosowanie ulgi dla klasy średniej?

 

Przychody małżonka mają istotny wpływ na ulgę dla klasy średniej. We wspólnym rozliczeniu podatkowym małżeństwo uzyska prawo do ulgi dla klasy średniej w zakresie, w jakim średnia z ich przychodów będzie mieściła się w granicach tej ulgi.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Jak wynika z art. 26 ust. ust. 4c PDOFizU w przypadku złożenia przez małżonków wspólnego rozliczenia rocznego każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną według wzoru, o którym mowa w art. 26 ust. 4a PDOFizU (tzw. ulgę dla klasy średniej), od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym.

Oznacza to, że każdy z małżonków może odliczyć w ramach wspólnego zeznania podatkowego ulgę dla klasy średniej przyjmując za podstawę połowę sumy łącznych ich przychodów. Przychody małżonka zatem mają istotny wpływ na ulgę dla klasy średniej. We wspólnym rozliczeniu podatkowym małżeństwo uzyska prawo do ulgi dla klasy średniej w zakresie, w jakim średnia ich przychodów będzie mieściła się w granicach tej ulgi.

Zobacz również kalkulator:

Kalkulator ulgi dla klasy średniej

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź