Pozytywne zmiany 

1. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł – podwyższeniu ulegnie kwota wolna od podatku. Do 30 000 zł w skali roku będzie miało miejsce zwolnienie nazywane „kwotą wolną od podatku”; w praktyce oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek wzrośnie do 5 100 zł i będzie jednakowa dla pracowników, zleceniobiorców oraz samozatrudnionych rozliczających się na zasadach ogólnych bez limitów dochodowych, w konsekwencji na pierwszych zarobionych w skali roku 30 000 zł państwo nie pobierze PIT, ale nadal trzeba będzie płacić składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną; Obecnie kwota wolna wynosi w większości przypadków nieco ponad 3000 zł.

2. II próg podatkowy od 120 000 zł – zmianie ulega wysokość progu podatkowego, od którego pracownik/zleceniobiorca/przedsiębiorca na skali zapłaci 32% PIT; obecnie 32% PIT jest powyżej kwoty 85 528 zł.

3. 0% PIT dla 3 nowych kategorii podatników – ustawodawca wprowadził trzy nowe kategorie osób, które będą mogły korzystać z 0% PIT: rodzic/rodzice z co najmniej 4 dzieci, osoby w wieku emerytalnym (kobiety 60+, mężczyźni 65+), którzy pracują zamiast pobierać emeryturę, oraz osoby, które powracają z zagranicy gdzie miały rezydencje podatkową przez co najmniej 3 lata; wspomniane grupy osób będą mogły korzystać z 0% PIT do poziomu 85 528 zł.

4. Zysk dla pracowników zarabiających około 12 000 brutto miesięcznie – ustawodawca wprowadzając ulgę dla klasy średniej tak skalibrował wzór ulgi, że na zmianach podatkowych korzystają osoby na umowie o pracę z wynagrodzeniem od ok. 11 200 zł do 12 750 zł, będą korzystały (zysk miesięczny kilka kilkanaście zł) w przeciwieństwie do osób korzystających z ulgi dla klasy średniej, które wychodzą na 0 na zmianach podatkowych.

Płaca minimalna od 2022 r.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Negatywne zmiany 

1. Nowy mechanizm składki zdrowotnej pracownik/zleceniobiorca – od stycznia ulega likwidacji mechanizm odliczenia składki zdrowotnej od podatku; składka zdrowotna wynosi 9% ale 7,75% podlega odliczenia od podatku; od stycznia każdy bez względu na dochody zapłaci pełną 9% składkę zdrowotna której nie będzie można odliczyć od podatku; w przypadku zleceniobiorców wzrost będzie najbardziej bolesny, bowiem nie zostali oni objęci ulgą dla klasy średniej.

2. Nowy mechanizm składki zdrowotnej dla ryczałtowców – w przypadku przedsiębiorców na ryczałcie składka zdrowotna będzie uzależniona od rocznego przychodu; przy przychodzie rocznym do 60 000 zł, miesięczna składka zdrowotna wynosić będzie ok. 300 zł, przy przychodzie rocznym od 60 000 zł do 300 000 zł, miesięczna składka zdrowotna wynosić będzie ok. 500 zł, przy przychodzie rocznym powyżej 300 000 zł, miesięczna składka zdrowotna wynosić będzie ok. 900 zł.

3. Nowy mechanizm składki zdrowotnej przedsiębiorca na liniowym – przedsiębiorcy na podatku liniowym zapłacą zamiast ryczałtowej składki zdrowotnej 4,9% składki zdrowotnej liczonej od dochodu, minimalna wysokość składki zdrowotnej będzie wynosić 9% liczone z płacy minimalnej – 270,90 zł.

Zmiany w składce zdrowotnej od 1.1.2022 r.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Neutralne zmiany 

1. Ulga dla klasy średniej – pracownicy i przedsiębiorcy na skali podatkowej uzyskali prawo do ulgi dla klasy średniej, która ma zneutralizować niekorzystne zmiany związane z nowym mechanizmem składki zdrowotnej; ulga odnosi się do osób, które zarabiają od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie (roczne przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.); należy jednak mieć na uwadze, że po przekroczeniu chociażby o 1 zł w roku podatkowym kwoty 133 692 zł ulga nie przysługuje w ogóle.

Zmiany w ustawie systemowej i zasiłkowej od 2022 r.