Od 1.7.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 694) które wprowadzają m.in. opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy. Zatem przeróbka samochodu podlega akcyzie już od 1.7.2021 r., ale podatek trzeba będzie rozliczyć dopiero w deklaracji podatkowej i go zapłacić w lipcu przyszłego roku.

Przepis przejściowy art. 29 ww. ustawy przesuwa bowiem na 1 lipca 2022 r. termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, że dopiero od 1.7.2022 r. podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1.7.2021 r. do 30.6.2022 r.