1. Obowiązek składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wprowadzamy obowiązek składania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą deklaracji w akcyzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl)

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).

2. Obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych

Obowiązuje np. w przypadku:

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowania:

  – wyrobów węglowych,
  – energii elektrycznej,
  – suszu tytoniowego,
  – wyrobów gazowych.

3. Rodzaje deklaracji

AKC-4/AKC-4zo – dot. podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych,
AKC-WW – dot. podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,
AKC-WG – dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
AKC-EN – dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,
AKC-ST/AKC-STn – dot. podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

4. Termin składania deklaracji

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,
 • wyroby węglowe (dłuższy termin) – do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • energia elektryczna i wyroby gazowe – termin powiązany z upływem terminu.

Ważne

Jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazuje zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione, to takich podatników nie będzie dotyczył nowy obowiązek składania deklaracji za okresy kwartalne.