Ustawą z 28.4.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową wprowadzono zmiany do VATU wynikające z Polskiego Ładu (czyli ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw). Zmiany te dotyczą terminu wejścia w życie przepisów pozwalających na tworzenie grup VAT. Przesunięto ten termin z 1.7.2022 r. na 1.1.2023 r.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Wprowadzone zmiany dotyczą także prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej przez członków grupy VAT czynności, o których mowa w art. 8c ust. 1 VATU, czyli dostawy towarów i świadczenia usług dokonanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT, które nie podlegają opodatkowaniu.

Minister Finansów został zobowiązany do udostępnia na elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzoru ww. ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11g VATU. Ponadto, minister ma określić szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania przez grupę VAT, kontroli obowiązków grupy VAT przez organ podatkowy oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez członków grupy VAT tej ewidencji.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź